foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2020/2021:

 

Przewodniczący: 

Oskar Fergisz

Z-ca: 

Ewa Nowak

Skarbnik

Dominika Wilczek

Sekretarz

Maja Mączka

 

Sekcja techniczna:

Jakub Buszta

Dominik Kuźniar

Oskar Fergisz

Krystian Biały

Łukasz Rejman

Sekcja dekoracyjna:

Zuzanna Urban

Klaudia Skoczylas

Maja Mączka

Agnieszka Ożóg

Dominika Wilczek

Ewa Nowak

Poczet Sztandarowy:

  

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania.

To przez takie działania rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność. Dlatego na terenie Szkoły prężnie działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności SU w danym roku, organizacja wyborów przedstawicieli organu,
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy są potrzebujący, realizację projektu pn. „Październik - miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary dla schroniska dla zwierząt,
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek,  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów.

ZADANIEM OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami;
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, 
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców       i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost       umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

Zadania do wykonania:

 

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gazetki ściennej  Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę;
 • wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki";
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji;
 • ustalenie i organizacja kalendarza „KOLOROWYCH DNI” ( np. 17 X – Pomarańczowy dzień)

 

Wrzesień

 • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu ślubowania klasy I oraz rozpoczeciu roku szkolnego;
 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8, wychowawcy i opiekunowie SU;
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 • Stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU;
 • Ogłoszenie konkursu „Mistrz frekwencji”: nagroda + pozytywna uwaga (I i II semestr).
 • Dzień Chłopaka „Dzień białej koszuli i własnoręcznie wykonanej muchy”, dyskoteka szkolna (życzenia i upominki dla wszystkich chłopców)
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „Nie wykręcaj się - pomóż chorym dzieciom”;
 • Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU.
 • 27 września – międzynarodowy dzień tabliczki mnożenia - konkurs

Październik

 

 • 5 X - Światowy dzień Uśmiechu – dzień dobrego słowa – STOP – HEJT
 • 15 X – Dzień Mycia Rąk
 • Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie konkursu na zbiórkę karmy

   dla schroniska dla zwierząt w ramach akcji "Październik - miesiącem dla zwierząt".;

 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie uroczystości i wręczenie upominków pracownikom szkoły;
 • 28 październik- Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów ( przez 3 h mówimy szeptem – klasa, która spełni ten warunek jest niepytana kolejnego dnia)
 • Halloween – święto dyni.

 

Listopad

 • Pamiętamy o zmarłych.
 • Zbiórkę karmy dla zwierząt.
 • Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy świadków historii, udział w apelu;
 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka;
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia (26 listopada)
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna; wróżby i zabawy andrzejkowe

Grudzień

 • Podziel się z innymi – zbiórka darów materialnych dla ubogich.
 • Tydzień życzliwości.
 • Mikołajki - upominek dla każdego ucznia i pracownika naszej szkoły.
 • 17 grudnia - Dzień bez Telefonu – Dzień Rozmów Twarzą w Twarz
 • Boże Narodzenie: wystrój klas, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
 • Akcja „Zaśpiewajmy kolędy na przerwie”.

 

Styczeń

 • 7 stycznia - Dzień ciszy i spokoju - nagradzanie w formie piegów najgrzeczniejszych uczniów,
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym;
 • Nasi najlepsi –prezentacja uczniów
 • Zabawa choinkowa – pomoc w dekoracji sali gimnastycznej
 • 29 stycznia- Dzień Śniegu
 • 31 stycznia - Dzień Iluzjonisty.

Luty

 • 2 luty - Dzień Pozytywnego Myślenia
 • Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;
 • Dyskoteka Walentynowa; ubieramy się na czerwono;
 • Poczta walentynkowa.
 • Wybory Miss i Mistera Szkoły;

Marzec

 • Dzień Kobiet – upominek dla Pań i dziewczyn naszej szkoły, „Spódnica w kwiaty własnoręcznie wykonane” – akcent na Dzień Kobiet
 • „Dzień na sportowo” połączony z aerobikiem na długiej przerwie – budzimy się po długiej zimie
 • Przywitanie wiosny. Dzień bezguścia – przebieranie się. Prowadzenie lekcji przez chętnych uczniów.
 • 30 marca - Dzień Muffinka.

Kwiecień  

 • Dzień Książki dla dzieci
 • Wielkanoc – kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz sponsorów;
 • Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;
 • Wycieczka szlakiem ciekawych zawodów.

Maj

 

 • Dzień Niewidzialnej Pracy
 • Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory tęczy - Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
 • Dzień Samorządu Terytorialnego- spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych.
 • Dzień Tańca

 

Czerwiec

 • Dzień Savoir - vivru
 • Wspieranie i organizacja „Festynu Rodzinnego”
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020;
 • Nasi najlepsi –promocja i prezentacja uczniów wyróżniających się w szkole.
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
 • porządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020;
 • Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

                                                Opiekunki  Samorządu Uczniowskiego

E. Iwańczyk-Slovinska

K. Głąb 

                           

 

 

 

     

 

PROGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WSTĘP

 

Przyglądając się dzieciom w okresie dorastania i dojrzewania, możemy stwierdzić, że przechodzą one proces niezwykle skomplikowany. Przebiega on jednocześnie na kilku płaszczyznach rozwojowych. Czas dojrzewania to okres wielkiej chwiejności emocjonalnej. Aby zrozumieć młodego człowieka w tym niełatwym okresie, trzeba uświadomić sobie, że zachodzące w jego organizmie przemiany dotyczą nie tylko ciała, ale i psychiki. W sferze intelektualnej rozwija się zdolność analizy i syntezy. Młodzież w tym okresie potrafi wyciągnąć wnioski z istniejącej rzeczywistości i to często staje się źródłem jej krytycyzmu. Czas dorastania przynosi niezliczone trudności wychowawcze. Głównym pragnieniem w życiu młodego człowieka jest stawanie się dorosłym. Okres dorastania może być dla młodzieży tylko wtedy spokojny i nieskomplikowany, gdy stopniowo będzie pozwalał ponosić odpowiedzialność i pełnić dorosłe role, a starsi rzeczywiście będą to akceptować. Wielki wpływ na zainteresowania społeczne posiadają rówieśnicy. Młodzi pragną dostosować się do powszechnie panującej mody. Posiadają swoje ideały, zasady i pojęcia moralne. Grupa rówieśnicza uczy pewnych sposobów działania. Przynależność do grupy daje poczucie bezpieczeństwa, uznania i wiarę we własne siły.

 

Właśnie taką możliwość stwarza między innymi samorząd uczniowski, ponieważ grupy koleżeńskie formalnie utworzone jako organizacje o określonym programie, są pod kontrolą osób dorosłych. Ci spełniają ważną rolę informacyjną i chronią młodych przed różnymi niebezpieczeństwami.

 

Szkoła stanowi środowisko społeczne, w którym upływa znaczna część życia dzieci i młodzieży. Ważną rolę spełnia w niej wychowawca – nauczyciel. Od niego w dużej mierze zależy, czy te stosunki są dobre czy złe. Doświadczenia i baczne śledzenie wypowiedzi młodych ludzi świadczy dobitnie, że wartości takie jak przyjaźń, akceptacja, solidarność są immanentną cechą każdego człowieka. Dlatego też należy dać młodemu człowiekowi szansę wykazania się. A program pracy samorządu uczniowskiego ma w tym dzieciom pomóc.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

 

Rozwijanie samorządnej i zorganizowanej działalności uczniów w szkole powinno zajmować miejsce szczególnie ważne. Właśnie ten rodzaj działalności młodzieży stanowi jedną z najbardziej istotnych właściwości modelowych nowoczesnej szkoły. Życie społeczne oparte na zasadach samorządności i zorganizowanego działania jest szczególnie ważnym wyznacznikiem współczesnej szkoły. Uczeń w szkole nie powinien jedynie dowiadywać się o życiu społecznym, przeciwnie, powinien je konstruktywnie i czynnie kształtować. Skoro więc w przyszłości oczekuje go samorządne społeczeństwo, to właśnie życie szkolne musi być szkołą samorządności. Program został tak opracowany, by uczeń mógł się wykazać w działaniu, a przede wszystkim sprawdzić swoje możliwości, rozwinąć pewne umiejętności.

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

 

1.    Program pracy samorządu uczniowskiego przeznaczony jest dla klas IV – VI szkoły podstawowej

 

2.    Program realizowany jest przez uczniów klas V – VI oraz opiekunów samorządu uczniowskiego

 

3.    Program przewiduje zajęcia w formie pozalekcyjnych spotkań i warsztatów z zastosowaniem metod aktywizujących, dlatego wymaga od uczniów i opiekunów dużego zaangażowania.

 

4.    Program ma sprzyjać rozwijaniu kreatywności i samorządności wśród uczniów. Może być on modyfikowany wg potrzeb i zainteresowań uczniów.

 

 

AKTY PRAWNE  STANOWIĄCE PODSTAWĘ TWORZENIA PROGRAMU

 

1.    Konstytucja RP

 

2.    Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991

 

3.    Karta Nauczyciela

 

4.    Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki

 

5.    Konwencja o Prawach Dziecka

 

6.    Europejska Karta Praw Człowieka

 

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

 

Ogólnym celem kształcenia jest takie przygotowanie ucznia, aby mógł aktywnie i twórczo uczestniczyć w życiu społecznym. Powinien on sobie przyswoić wiedzę, że wszystkie elementy życia społecznego zależą od niego samego. Należy więc poznać zjawiska i mechanizmy rządzące społeczeństwem, wiedzieć jak budująca i destruktywna może być działalność człowieka.

 

 

1.    WIEDZA I JEJ ROZUMIENIE

 

znajomość reguł i mechanizmów funkcjonujących w społeczeństwie

 

umiejętność stawiania pytań, formułowania problemów

 

samodzielne docieranie do informacji

 

zdobywanie wiedzy z zakresu samorządności

 

2.    UMIEJĘTNOŚCI

 

samodzielne korzystanie z informacji, umiejętność krytycznego ich zastosowania

 

aktywność własna w różnych dziedzinach życia

 

poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa szkolnego

 

 

 

CELE PROGRAMU

 

 

CEL OGÓLNY:

 

 

Rozwijanie kreatywności i samorządności wśród uczniów

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 

zapoznanie z zasadami demokracji

 

rozwijanie aktywności uczniów – rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

 

rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zacieśnianie więzi koleżeńskich, integracja

 

uczenie godnego reprezentowania szkoły

 

wzmacnianie poczucia własnej wartości

 

przygotowanie do pełnienia ról społecznych, odpowiedzialności moralnej, tolerancji

 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

 

rozumienie zasad i norm demokracji

 

zdobycie umiejętności bycia aktywnym oraz rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni

 

świadoma odpowiedzialność za reprezentowanie i funkcjonowanie szkoły

 

nabycie umiejętności współpracy w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole

 

wzmocnienie poczucia własnej wartości

 

nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej oraz tolerancji

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

 

Program będzie monitorowany w toku jego realizacji. Ewaluacja podsumowująca przeprowadzona będzie na koniec roku szkolnego. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do ulepszenia programu oraz usprawnienia form pracy.

 

Metody ewaluacji:

 

obserwacja

 

wywiad

 

analiza wypracowanych dokumentów

 

ankietowanie

 

 

Samorząd uczniowski

tworzą wszyscy uczniowie szkoły

Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). P

 

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

 

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

 

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im Ks. Jana Twardowskiego

w Brzózie Stadnickiej

 

Brzóza Stadnicka 425,

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: spbrzozastadnicka@wp.pl

Godziny zajęć

7:30 - 8:00

 8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15 

14:20 - 15:05

 

Dni wolne od nauki
Dni, w których obowiązuje strój odświętny

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

DEN

 

 

DZIEŃ PAPIESKI

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

BOŻE NARODZENIE

 

 

WIELKANOC

 

 

3 MAJA

 

 

DZIEŃ MATKI

 

 

DZIEŃ PATRONA

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Fluoryzacja

Dziennik elektroniczny

Facebook SP Brzóza Stadnicka